Atveseļošanas fonda plānošanas dokumenti

Plānošanas dokumenti Atveseļošanas fondam

Dokumenti

Datums

Papildinātais Atveseļošanas fonda plāns

1.pielikums. Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumam – principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējums

2.pielikums. Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumam - rādītāji, izmaksas, ietekmes izvērtējums (latviešu valodā)

3. pielikums Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumam - rādītāji, izmaksas, ietekmes izvērtējums (angļu valodā)

12.12.2023.

14.09.2023.