Progresa ziņojumi EK par 2021.-2027. gada plānošanas periodu

Progresa ziņojumi atbilstoši Kopīgo noteikumu regulas (ES) 2021/1060 42. pantam

Datums

Dokuments

Progress līdz 31.03.2024.

31.03.2024.

Progress līdz 31.12.2023.

31.12.2023.

Progress līdz 31.10.2023.

31.10.2023.

Progress līdz 31.08.2023.

31.08.2023.