5. Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomiteja