4. Pārejas uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs, prioritārā virziena apakškomiteja