6. Politikas mērķa “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas” apakškomiteja