3. Politikas mērķa “Savienotāka Eiropa” apakškomiteja