Kohēzijas fonda projekti

Eiropas Komisijas apstiprinātie Kohēzijas fonda un kādreizējie ISPA (apstiprināti līdz 01.05.2004.) projekti

Eiropas Komisijas apstiprinātie Kohēzijas fonda (ISPA) projekti

Projekti

Kopējais attiecināmais finansējums (EUR)

Kohēzijas fonda līdzfinansējums (EUR)

Saņemts no Eiropas Komisijas (EUR)

Satiksmes sektors

Via Baltica ceļa uzlabošana (Paneiropas koridors I) no 13.0 km (Gauja) līdz 21.2 km (Lilaste)

5 924 721

4 321 725

4 321 725

Via Baltica pievedceļu uzlabošana (lidostas pievedceļš (P133) un ar to saistītais A10 ceļa posms)

7 870 457

5 700 000

5 662 567

Via Baltica autoceļa (Koridors I) uzlabojumi posmā Rīga – Ādaži (0.0 – 6.3 km)

14 612 867

10 650 441

10 082 878

E 67 Via Baltica, posms Ķekava - Iecava

22 941 976

11 450 809

11 450 809

Saulkrastu apvedceļa būvniecība un Via Baltica autoceļa uzlabojumi no km 21,05 (Lilaste) līdz km 40,57 (Skulte) uz valsts galvenā autoceļa A1 (Rīga – Ainaži)

94 805 344

40 025 550

40 025 550

Tehniskā palīdzība ceļu projektos Latvijā

810 646

643 769

607 985

Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors)

92 982 670

67 463 223

67 136 799

Sliežu pārmiju pārvadu nomaiņa (Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridors)

35 240 000

26 430 000

26 427 397

Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors)

9 929 704

7 660 010

7 447 277

Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors)

15 341 696

11 342 910

11 342 910

Tehniskā palīdzība dzelzceļa sektoram (signalizācijas un drošības kontroles sistēmas)

371 265

318 750

318 750

Kopā satiksmes sektoram

300 831 346

186 007 187

184 784 348

Vides sektors 

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā

17 169 559

13 335 726

12 486 914

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī

19 396 396

9 154 332

9 116 306

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā

30 001 952

20 721 825

20 079 330

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos

104 380 743

44 616 000

44 616 000

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība

14 340 798

10 766 484

10 599 698

Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība

13 964 333

9 726 100

9 726 100

Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā

6 074 640

3 033 100

2 976 574

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā

5 830 149

4 332 369

4 289 669

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā

6 886 644

4 495 628

4 368 823

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā

4 780 821

3 374 000

3 346 575

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā

8 084 915

5 096 700

5 093 496

Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā

20 053 903

15 190 893

15 024 974

Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā

4 448 375

3 382 500

3 336 281

Kopā vides sektoram

255 413 228

147 225 657

145 060 741

Tehniskā palīdzība paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) ieviešanai ISPA pārvaldei Latvijā

700 000

700 000

658 532

Kopā (līdz 01.05.2004. apstiprinātie projekti)

556 944 574

333 932 844

330 503 620

Eiropas Komisijas apstiprinātie Kohēzijas fonda projekti

Projekti

Kopējais attiecināmais finansējums (EUR)

Kohēzijas fonda līdzfinansējums (EUR)

Saņemts no Eiropas Komisijas (EUR)

Satiksmes sektors

TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1. projekts

155 801 955

78 778 727

78 778 727

Austrumu-Rietumu Dzelzceļa koridora iecirkņu sliežu ceļa rekonstrukcija

89 423 077

46 499 997

46 499 997

Tehniskā palīdzība transporta sektoram

1 535 000

1 304 750

1 199 871

Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā

11 501 653

8 499 519

8 499 519

Pievedceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem Latvijā

33 936 101

15 901 397

15 901 397

Lidostas "Rīga" skrejceļa pagarinājuma un gaismas sistēmas rekonstrukcija Latvijā

20 543 880

16 562 376

16 562 376

Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai Latvijā

277 805

374 000

223 211

Kopā satiksmes sektoram

313 019 470

167 920 766

167 665 098

Vides sektors 

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta

36 035 252

18 516 077

18 516 077

Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē

21 642 639

11 209 854

11 209 854

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta

25 250 984

21 502 863

19 600 522

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta

33 359 694

16 420 991

16 420 991

Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības attīstībai Latvijas pašvaldībās

8 877 471

7 310 707

7 247 587

Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana

9 118 502

5 925 433

5 925 433

Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana

8 850 298

6 147 881

6 147 881

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta Latvijā

7 778 597

6 492 000

6 222 878

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā

23 428 769

15 951 632

15 951 632

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā III kārta

79 319 654

58 838 450

58 838 450

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemē, II kārta

693 000

485 100

485 100

Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības projektu attīstībai Latvijā Notiek ielāde 

3 059 202

2 567 441

2 567 441

Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība Latvijā (projekts pārtrauks)

68 230 039

34 605 360

0

Kopā vides sektoram

325 644 101

205 973 789

169 133 846

Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā

5 028 571

2 968 644

2 062 319

Kopā (pēc 01.05.2004. apstiprinātie projekti)

643 692 142

376 863 199

338 861 263

KOPĀ

1 200 636 716

710 796 043

669 364 883