Lielie projekti

Latvijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenoti 9 lielie projekti (par ES finansējumu 460,6 milj. euro jeb 13,7% no darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros izmantotā finansējuma), no kuriem:

  • 6 transporta nozares projekti;

  • 2 vides nozares projekts;

  • 1 veselības aprūpes projekts.

Projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi" tiek īstenots divās fāzēs. Pirmā projekta fāze ir pabeigta līdz 2015.gada 31.decebrim, bet otro projekta fāzi īsteno 2014-2020. plānošanas perioda ietvaros.


2007.-2013. gada plānošanas perioda lielo projektu saraksts 

CCI numurs/ Nacionālais projekta numurs/ Projekta nosaukums

Aktivitātes numurs un nosaukums

Projekta īstenošanas termiņš

Projektu izmaksas (EUR)

KF/ERAF finansējums

(EUR)

Attiecināmās projekta izmaksas

(EUR)

2009/LV/161/PR/001/

3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001

Otrā sliežu ceļa būvniecība  Skrīveri - Krustpils ( Rīga - Krustpils iecirknis)*

3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)

EK lēmums

17.12.2009 - 30.06.2015.

65 392 843

93 178 745

2009/LV/161/PR/002/

3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/002

Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība*

3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

EK lēmums

15.12.2010 - 31.12.2015

105 866 198

124 548 469

2009/LV/161/PR/003/

3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/001

Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība*

3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi 

EK lēmums

06.06.2007 - 30.06.2015

58 920 032

71 311 468

2010/LV/161/PR/001/

3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001

Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”*

3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība

EK lēmums

02.02.2010 - 31.12.2015

57 711 137

93 026 376

2015LV161PR001/


3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001

Liepājas ostas padziļināšana

3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros

EK lēmums

01.05.2009 -
31.10.2015

32 951 626

44 330 828

2012/LV/161/PR/001/

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta*

3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

EK lēmums 

15.12.2010 - 31.12.2015

20 620 150

27 700 363

2010/LV/161/PR/002/

3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/003

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)*

3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros

EK lēmums

22.02.2010 - 11.03.2019

75 685 598

123 111 858

2015/LV/161/P/R/002/

3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/013 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/012

Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1”*

3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība

EK lēmums

01.07.2009 - 30.06.2018

24 076 323

28 450 660

Posmos sadalītais projekts

2009/LV/161/PR/004/

3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002

Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi*

3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija

EK lēmums

29.12.2009 - 31.12.2015 

19 351 702 

27 645 288 

Kopā:

460 575 609

633 304 053

*Sīkāku informāciju par projektiem var skatīt projektu meklētājā, kas atrodams sadaļā "2007. - 2013. gada plānošanas periods".