Saistošie dokumenti

Valsts stratēģiskais ietvardokuments

Dokumenti

Datums

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam 

National Strategic Reference Framework 2007-2013 (Draft)

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gada periodam kopsavilkums

Parakstīšanas dokuments par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadam elementiem Kopienas kohēzijas politikas atbalstam

MK apstiprināts 23.10.2007.

25.09.2007.

1.pielikums "Esošās situācijas analīze Valsts stratēģiskajam ietvardokumentam 2007.-2013.gada periodam"

2007.gada oktobris

2.pielikums "Informācija par papildinātības principa ievērošanu valsts stratēģiskajam ietvardokumentam 2007.–2013.gada periodam"

2007.gada oktobris

3.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums" 

3.pielikuma pielikumi

-

4.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas  fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Informatīvais ziņojums"

-

5.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Informācija par izstrādi"

-

6.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Monitorings"

-

7.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Kopsavilkums"

-

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gadu perioda
tematiskajām asīm un pasākumiem

MK apstiprināts 17.07.2007.