Neatbilstības, neatbilstoši veiktie izdevumi

Neatbilstības / neatbilstoši veiktie izdevumi ES fondu projektos

N.p.k.

Nosaukums, Dokuments, Dokumenta nr.

Datums

10.2.

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai Pārkāpumu pārvaldības sistēmas (IMS) lietotāja rokasgrāmata - IMS pārskats

IMS lietotāji un to lomas

Gadījumi un pieprasījumi

Kā pieslēgties IMS

Sākotnējā ziņojuma izveidošana

Gadījumu un pieprasījumu meklēšana

Excel pārskatu gatavošana

28.01.2019.

02.02.2018.

19.10.2018.

15.10.2018.

15.10.2018.

25.10.2018.

15.10.2018.

26.10.2018.

12.1.

Nr. _10.11. - Vadlīnijas ziņošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā

30.07.2021.

12.2.

Rīcība gadījumā, ja ir aizdomas par iespējamu neatbilstību vai krāpšanu

-

12.4.

OLAF skaidrojums par ziņošanu par konstatētajām neatbilstībām (ENG)

-

12.5.

EK informatīvais paziņojums par krāpšanas pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un KF

18.02.2009.

12.6.

Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja Krāpšanas novēršanas informācijas sistēmas Lietotāju rokasgrāmata - Vispārējā informācija

10.01.2011.