ES tiesību akti

Eiropas Komisijas regulas

Regulas nr.

Saturs

Datums

1828/2006

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

08.12.2006.

1082/2006

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr.1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)

05.07.2006.