Vadlīnijas, metodikas un skaidrojumi

Eiropas Komisijas vadlīnijas

Šajā sadaļā atrodamas vadlīnijas, ES fondu vadošās iestādes sagatavotie skaidrojošie materiāli un noderīga informācija, kas saistīta ar ES fondu ieviešanu.

Neatbilstības/ neatbilstoši veiktie izdevumi ES fondu projektos