Publicitātes pasākumi

Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos

N.p.k.

Dokumenti

Datums

9.1.

Eiropas Komisijas skaidrojums par 1828/2006 9.panta piemērošanu

12.12.2011.

9.2.

LIAA jautājumi

Vadošās iestādes sniegtās atbildes

15.03.2011.
04.04.2011.

9.3.

Projekta īstenotāja jautājumi

Vadošās iestādes sniegtās atbildes

09.08.2013.

13.09.2013.

9.5.

Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

Papildinājums vadlīnijām

Apkopojoša prezentācija

2009