2023.01.26. UK 2021-2027 sēde

Sēdes datums
26.01.2023
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

10:00 - 10:15

Sēdes atklāšana

Vadošā iestāde (A. Eberhards)

5’ runa

Eiropas Komisija (DG REGIO un DG EMPL)

5’ runa +  5’ runa

Autors: Vadošā iestāde

Autors: Eiropas Komisija

2.

10:15 - 10:45

2.1.  UK un Apakškomiteju (AK) reglamentu t.sk. AK institucionālā sastāva apstiprināšana.

5’ PPT; jautājumi/atbildes - 5’

Autors: Vadošā iestāde

2.2.Prasības un nosacījumi UK dalībniekiem kā valsts amatpersonām

Valsts ieņēmumu dienests

5’ PPT

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 5’ PPT

Jautājumi/atbildes pēc abām prezentācijām - 10’

Autors: Valsts ieņēmumu dienests

Autors: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

4.

11:00 - 11:25

Ievads  par 2021.–2027. gada plānošanas perioda plānotajām investīcijām

Autors: Vadošā iestāde

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšana:

SAM numurs: 2.2.3.6

SAM numurs: 2236

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārziņā esošajam pasākumam “Gaisa piesārņojumu mazinoši pasākumi mājsaimniecībās” (2.2.3.6. pasākums)

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

SAM numurs: 4.1.1.1.

SAM numurs: 4.1.1.2.

SAM numurs: 4111

SAM numurs: 4112

 1. Veselības ministrijas (VM) pārziņā esošajiem pasākumiem “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” un pasākumam “P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība” (4.1.1.1. un 4.1.1.2. pasākums)

Autors: Veselības ministrija

SAM numurs: 4.1.2.1.

SAM numurs: 4121

 1. VM pārziņā esošajam pasākumam "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (4.1.2.1. pasākums)

Autors: Veselības ministrija

SAM numurs: 4.2.2.5

SAM numurs: 4225

 1. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārziņā esošajam pasākumam “Starptautiskie izglītības pētījumi” (4.2.2.5. pasākums)

Autors: Izglītības un zinātnes ministrija

SAM numurs: 4.2.2.7

SAM numurs: 4227

 1. IZM pārziņā esošajam pasākumam "Indukcijas gada ieviešana” (4.2.2.7. pasākums)

Autors: Izglītības un zinātnes ministrija

SAM numurs: 4.2.2.9

SAM numurs: 4229

 1. IZM pārziņā esošajam pasākumam "Atbalsts profesionālai izglītībai” (4.2.2.9. pasākums) pirmajai kārtai

Autors: Izglītības un zinātnes ministrija

SAM numurs: 4.3.1.2

SAM numurs: 4312

 1. Labklājības ministrijas (LM) pārziņā esošajam pasākumam “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu uzlabošana” (4.3.1.2. pasākums)

Autors: Labklājības ministrija

SAM numurs: 4.3.4.6

SAM numurs: 4346

 1. Tieslietu ministrijas pārziņā esošajam pasākumam "Probācijas klientu resocializācija” (4.3.4.6. pasākums)

Autors: Tieslietu ministrija

SAM numurs: 4.3.5.4

SAM numurs: 4354

 1. LM pārziņā esošajam pasākumam “ Sociālā darba attīstība” (4.3.5.4. pasākums)

Autors: Labklājības ministrija

SAM numurs: 4.3.6.1

SAM numurs: 4361

 1. LM pārziņā esošajam pasākumam “Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveide” (4.3.6.1. pasākums)

Autors: Labklājības ministrija

SAM numurs: 4.3.6.2

SAM numurs: 4362

 1. LM pārziņā esošajam pasākumam “Atbalsta pasākumi VDEĀVK klientu apkalpošanas uzlabošanai” (4.3.6.2. pasākums)

Autors: Labklājības ministrija

SAM numurs: 4.3.6.3

SAM numurs: 4363

 1. LM pārziņā esošajam pasākumam “Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi/ invaliditāti un viņu ģimenēm” (4.3.6.3. pasākums)

Autors: Labklājības ministrija

SAM numurs: 5.1.1.2

SAM numurs: 5112

 1. VARAM pārziņā esošajam pasākumam “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” (5.1.1.2. pasākums).

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

5.

11:25 - 11:35

Izvērtēšanas plāna  apstiprināšana

5’ PPT; jautājumi/atbildes - 5’

Autors: Vadošā iestāde

Pārtraukums

6.

11:50 - 12:05

2021.–2027. gada plānošanas perioda plānotās investīcijas labklājības jomā

5’ PPT; jautājumi/atbildes - 10’

Autors: Labklājības ministrija

7.

12:05 - 12:20

2021.–2027. gada plānošanas perioda plānotās investīcijas ekonomikas jomā

5’ PPT; jautājumi/atbildes - 10’

Autors: Ekonomikas ministrija

8.

12:20 - 12:35

2021.–2027. gada plānošanas perioda plānotās investīcijas izglītības un zinātnes jomā

5’ PPT; jautājumi/atbildes - 10’

Autors: Izglītības un zinātnes ministrija

9.

12:35 - 12:50

Administratīvās ceļa kartes pasākumu ieviešanas progress

5’ PPT; jautājumi/atbildes - 10’

Autors: Valsts kanceleja

10.

12:50 - 13:05

Jaunais Eiropas “Bauhaus”

10’ PPT; jautājumi/atbildes - 5’

Autors: Eiropas Komisija

Sēdes noslēgums

Vadošā iestāde (A. Eberhards )

5’ noslēguma vārdi

Eiropas Komisija (DG REGIO un DG EMPL)

5’ noslēguma vārdi

Autors: Vadošā iestāde

Autors: Eiropas Komisija

11.

Informatīvie materiāli pēc Uzraudzības komitejas sēdes

12.

26.01.2023. ES fondu 2021-2027 UK sēdes videoieraksts

Protokoli