2024.03.28. apvienotā 2AK un 3AK sēde (VARAM_2222_2.k_SM_2412_3116)

Sēdes datums
28.03.2024
Komiteja vai apakškomiteja
Apvienotā 2021-2027 apakškomiteja (visas AK)

Darba kārtības punkti

1.

10:00 - 12:00

2.

SAM numurs: 2.2.2.2.

SAM numurs: 2222

2.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” 2.2.2.2.pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” otrās kārtas materiāli

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

3.

SAM numurs: 2314

SAM numurs: 2.4.1.2.

SAM numurs: 2412

2.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, attīstot elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru” 2.4.1.2. pasākuma “Bezemisiju vilcienu iegāde” materiāli

(iepriekšējais nosaukums - 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.4.pasākuma “Bezemisiju vilcieni otrā atlases kārta (elektrovilcieni)” otrā kārta)

Autors: Satiksmes ministrija

4.

SAM numurs: 3.1.1.6.

SAM numurs: 3116

3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” 3.1.1.6.pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība” materiāli

Autors: Satiksmes ministrija

Protokoli