2024.02.13. UK rakstiskā procedūra (VARAM_2211_1.k.)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
13.02.2024
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 2.2.1.1.

SAM numurs: 2211

2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1.pasākuma “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai” pirmās kārtas projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 29.02.2024

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments