2024.02.13. UK rakstiskā procedūra (VARAM_2132_2.k.)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
13.02.2024
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 2.1.3.2.

SAM numurs: 2132

2.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” otrās kārtas projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 15.03.2024

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments