2023.12.21. 6AK sēde (VARAM_6117)

Sēdes datums
21.12.2023
Komiteja vai apakškomiteja
6.Politiskā mērķa “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīciju” apakškomiteja

Darba kārtības punkti

1.

09:00 - 10:00

2.

SAM numurs: 6.1.1.7.

SAM numurs: 6117

6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.7. pasākuma “Eiropas Savienība nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana” materiāli

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Protokoli