2023.12.04. UK rakstiskā procedūra (VARAM_2222_1.k)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
4.12.2023
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 2.2.2.2.

SAM numurs: 2222

2.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” 2.2.2.2.pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” pirmās kārtas projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 18.12.2023

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments