2023.10.17. UK rakstiskā procedūra (VARAM_2232_1.k)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
17.10.2023
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 2.2.3.2.

SAM numurs: 2232

2.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2.pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” 1.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 2.11.2023

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments