2023.10.17. UK rakstiskā procedūra (VARAM_2131)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
17.10.2023
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 2.1.3.1.

SAM numurs: 2131

2.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1.pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekta iensiegumu vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 22.11.2023

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments