2023.09.12. UK rakstiskā procedūra (VARAM_4366)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
12.09.2023
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 4.3.6.6.

SAM numurs: 4366

4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6.pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 27.09.2023

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments