2023.09.12. UK rakstiskā procedūra (VARAM_2237)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
12.09.2023
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 2.2.3.7.

SAM numurs: 2237

2.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.7.pasākuma “Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē” projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 26.09.2023

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments