2023.09.12. UK rakstiskā procedūra (VARAM_2235)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
12.09.2023
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 2.2.3.5.

SAM numurs: 2235

2.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.5.pasākuma “Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās” projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 6.10.2023

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments