2023.06.15. UK rakstiskā procedūra (VARAM_6118)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
15.06.2023
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 6.1.1.8.

SAM numurs: 6118

6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos”  6.1.1.8.pasākuma “Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos” projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 19.07.2023

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments