2024.01.11. UK rakstiskā procedūra (VARAM_1311)

Rakstiskās procedūras uzsākšanas datums
11.01.2024
Komiteja vai apakškomiteja
UK 2021-2027

Darba kārtības punkti

1.

SAM numurs: 1.3.1.1.

SAM numurs: 1311

1.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” 1.3.1.1.pasākuma “IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram” projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Procedūras statuss: Apstiprināts, 9.02.2024

Lēmums

Gala apstiprinātais dokuments