Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Uzsāk īstenot projektu par transportlīdzekļu un tehniskā aprīkojumu iegādi Valsts robežsardzē

Uzsāk īstenot projektu par transportlīdzekļu un tehniskā aprīkojumu iegādi Valsts robežsardzē

Iekšlietu ministrija

Nelikumīgas robežu šķērsošanas atklāšanas un pārkāpēju personu aizturēšanas neatņemams elements ir ātra reaģēšana, kam nepieciešams piemērots un atbilstošs transports robežsargu nogādāšanai notikuma vietā, ko ir izvērtējusi un atzinusi Eiropas Savienība, piešķirot Latvijai finansējumu ātri reaģējušu transportlīdzekļu iegādei Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros.

Projekta “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” (Nr. VRS/RPVP/2023/5) ietvaros Valsts robežsardzei būs iespēja iegādāties transportlīdzekļus un citu tehnisko aprīkojumu, Latvijas – Baltkrievijas robežas apsardzības vajadzībām. Ar projekta palīdzību Valsts robežsardze stiprinās savas spējas organizēt elastīgus reaģēšanas pasākumus un progresīvu pieeju integrētai robežas pārvaldībai, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, nodrošinās preventīvos pasākumus un uzraudzību, nelegālās migrācijas kontroli, nodrošinās taktisko operāciju izpildi, patrulēšanas spēju uzlabošanu, tostarp robežu perimetra apsaimniekošanu un apkopi, iegādājoties traktorus ceļu un pierobežas joslu attīrīšanai. Papildus svarīga ir robežupes Daugavas uzraudzība, kur projektā ir paredzēta laivas iegāde kontrabandas novēršanai un nelegālās migrācijas mēģinājumu apkarošanai.

Projekts sniegs ieguldījumu ES drošības stratēģijas īstenošanā un aizsargās pamattiesības un Eiropas vērtības.

Projekta īstenotājs – Valsts robežsardze, vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas savienība.

Projekta kopējās izmaksas ir 14 340 283 eiro ( 10 755 212 eiro fonda finansējums, 3 585 071 eiro no valsts budžeta).

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā