Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Liela interese par ES fondu atbalstu tūrisma produktu attīstībai

Liela interese par ES fondu atbalstu tūrisma produktu attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu atlasē, kur Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam varēja pieteikties tūrisma nozares sadarbības tīkli, saņēmusi desmit projektu iesniegumus. Tajos pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts jaunu tūrisma produktu izstrādei un vietējās un starptautiskās sadarbības sekmēšanai pārsniedz pieejamos 4,19 miljonus eiro.  

Iesniegti četri tematisko sadarbības tīklu pieteikumi, kur plānots veidot jaunus, kompleksus tūrisma produktus un pakalpojumus augsti prioritārajos tūrisma veidos: darījumu, veselības un kultūras un radošo industriju un dabas tūrismā, kā arī seši reģionālo sadarbības tīklu pieteikumi no visiem Latvijas plānošanas reģioniem.

Projektu īstenošanai kopumā pieejami 4 186 539 eiro no ERAF, kā arī valsts budžeta finansējums 492 534 eiro apmērā. Maksimālais finansējums, ko var saņemt sadarbības tīkla projektam no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem – līdz 584 884 eiro. Saņemtajos projektu iesniegumos kopējais pieprasītais finansējums ir vairāk nekā 5,23 miljoni eiro, kas nozīmē, ka tie tiks vērtēti konkursa kārtībā. Projektu iesniegumus CFLA plāno izvērtēt līdz 29. maijam.

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā uz atbalstu var pretendēt sadarbības tīkli, kur iekļauti vismaz 25 dalībnieki un ne mazāk kā 15 no tiem pārstāv tūrisma un ar tūrismu saistītās nozares. Saskaņā ar ES fondu programmas noteikumiem sadarbības tīklos projekta īstenošanas gaitā varēs iestāties arī jauni dalībnieki.

ES finansējums varēs tikt izmantots, lai sekmētu sadarbības tīkla dalībnieku vietējo un starptautisko sadarbību, piemēram, doties vizītēs pie ārvalstu partneriem, piedalīties starptautiskās konferencēs un izstādēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, starptautiskos konkursos un sadarbības platformās. Tāpat tiks līdzfinansēta jaunu tūrisma produktu izstrāde – ar to saistītie pētījumi, testēšana un apmācības.

Projekta iesniegumus CFLA pieņēma no 2023. gada 23. novembra līdz 2024. gada 29. februārim, savukārt projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" otrās kārtas ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā