Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Infografika: Apļa diagramma ar sadalītajām Atveseļošanas fonda finansēm Latvijā pēc virzieniem, nosaukums Atveseļošanas fonds Latvijā, darbības virzieni

Infografika: ES Atveseļošanas fonda sniegtās iespējas

Finanšu ministrija

Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonds ir Eiropas Komisijas izveidots finanšu instruments papildus jau pazīstamajiem ES fondiem, kā atbilde uz Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara Ukrainā radītajām sekām.  

Pērnā gada izskaņā Latvija iesniedza ES Atveseļošanas fonda ietvaros paveiktā apstiprinājumu un otrā maksājuma pieprasījumu par 335,7 miljoniem eiro. Atveseļošanas fonda finansējuma investēšanas pirmajā posmā tika sasniegti visi deviņi izvirzītie atskaites punkti un saņemts maksājums 201 miljona eiro apmērā.   

Otrajā posmā turpinās iesākto projektu īstenošana un nākamo projektu uzsākšana, un lielai daļai projektu jau iespējams novērtēt finansējuma sniegtos ieguvumus, piemēram, tieslietu sistēmas digitalizēšanā sekmīgi ieviests E-lietas programmas pirmais posms un izveidots publisks portāls elieta.lv, klimata virzienā Saldus pašvaldībā jau tiek veikti skolēnu pārvadājumi ar elektroautobusu, kā arī vairāki uzņēmēji ir sekmīgi īstenojuši energoefektivitātes pasākumus un saņēmuši kapitāla atlaides kredītsaistību dzēšanai.  

Nākamajos reformu un investīciju posmos tiks paplašināts dzīvojamais fonds reģionos, izbūvējot līdz 700 zemu izmaksu īres dzīvokļus, turpināsies valsts un reģionālas nozīmes autoceļu uzlabošana 210 km garumā, tiks uzcelti deviņi katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centri, kā arī tiks izveidoti industriālie parki katrā no reģioniem ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas reģionos. Kopumā plāna ietvaros līdz 2026.gada izskaņai paredzēts investēt kopumā teju 2 miljardus eiro, un tiešos ieguvumus izjutīs ikviens.  

Par Atveseļošanas fondu   

ES Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas SavienībasES daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. No Atveseļošanas fonda Latvijas tautsaimniecībā līdz 2026.gada beigām paredzēts investēt 1,97 miljardus eiro, īstenojot reformas un veicot investīcijas visos sešos Atveseļošanas fonda darbības virzienos: Klimats un enerģētika (tai skaitā REPowerEU), Digitālā transformācija, Nevienlīdzības mazināšana, Ekonomikas transformācija, Veselība un Likuma vara.   

Atveseļošanas fonda reformas un investīcijas Latvijā tiek finansētas no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (European Commission Recovery and Resiliance facility) budžeta līdzekļiem, ar valsts budžeta līdzfinansējumu.   

Vairāk: esfondi.lv

Materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Komunikācijas spēju stiprināšana par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna priekšrocībām” ietvaros, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, ko pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts. Par materiāla saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustais neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.  

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā