“Sods: Motivācija izpildīt. Motivācija izciest”.

Datums 13. jūnijs, 2023
Laiks 09:00
Vieta Bellevue Park Hotel Riga
“Sods: Motivācija izpildīt. Motivācija izciest”.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes  Eiropas Sociālā fonda projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros, 2023. gada 13. un 14. jūnijā tiek rīkota starptautiska konference “Sods: Motivācija izpildīt. Motivācija izciest”.

Konferencē no dažādiem aspektiem tiks apskatīta un izvērtēta motivācijas loma soda izpildes procesā. Ir plānots pievērsties gan soda izpildes iestāžu personālam pieejamajiem instrumentiem ieslodzīto motivēšanai, gan arī personāla motivācijai motivēt viņu pārraudzībā nonākušos, jo īpaši tos ieslodzītos, kuri nav noskaņoti uz pozitīvām pārmaiņām. Atsevišķa tematiskā sadaļa paredzēta sabiedrības iesaistei šajos procesos.

Pasākumu atklās Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere: “Korekcijas dienestu darbs ar notiesātajiem, nodrošinot soda izpildi, prasa ne tikai varas un autoritātes demonstrēšanu, bet arī – empātiju, palīdzības sniegšanu, ieklausīšanos, elastīgu piemērošanos, darbinieka pašizaugsmi. Korekcijas dienesta darbiniekam ir jābūt augsti motivētam darbā ar notiesāto personu, jo tieši motivācijas būtiskais aspekts var būt izšķirīgs, lai panāktu notiesātās personas resocializāciju un sniegtu iespēju dzīvot likumpaklausīgu dzīvi sabiedrībā”.

Konferences ievadrunu sniegs Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins un Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius.

Divu dienu konferencē tiks plaši pārstāvēti gan pašmāju eksperti, gan ārzemju vieslektori no Norvēģijas un Apvienotās Karalistes. Aija Strazda Latvijas Sarkanā krusta projektu vadītāja dalīsies ar  nevalstiskās organizācijas pieredzi motivējot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautus iedzīvotājus, Krista Skara Valsts probācijas dienesta Probācijas programmu nodaļas vadītāja pievērsīsies sevis motivēšanai, toties Ieslodzījuma vietu brīvprātīgā darba veicēji dalīsies pieredzē par sabiedrības motivēšanu darbam ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem un citiem likumpārkāpējiem.  

Kristians Mjolands, asociētais profesors socioloģijā, no Agderas universitātes, Norvēģijā, pievērsīsies bāzes teorijai par likumpārkāpēju rehabilitāciju godīgai un labai dzīvei, bet Neals Hazels Kriminoloģijas un krimināltiesību zinātnes profesors, no Salfordas universitātes Apvienotajā karalistē, diskutēs par barjerām un pretestībam un kā vislabāk nodemonstrēt notiesātajiem, ka soda izpildes institūciju intervence un atbalsts darbojas viņu ilgtermiņa interesēs?

Konferences norisei būs iespējams sekot līdzi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Facebook profilā: https://www.facebook.com/events/280361124429864/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Pasākumu organizē: Ieslodzījuma vietu pārvalde