Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Uzsāk īstenot projektu par patruļkuģa iegādi Valsts robežsardzes vajadzībām

Uzsāk īstenot projektu par patruļkuģa iegādi Valsts robežsardzes vajadzībām

Iekšlietu ministrija

Uzsāk īstenot projektu par patruļkuģa iegādi Valsts robežsardzes vajadzībām.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks stiprināta Valsts robežsardzes jūras robežuzraudzības kapacitāte un palielinātas Valsts robežsardzes detektēšanas, kontroles un reaģēšanas spējas uz Eiropas Savienības ārējās robežas – esošo un potenciālo drošības apdraudējumu un provokāciju ātrai un tūlītēja novēršanai. Iegādātais patruļkuģis neatsverami palīdzēs kvalitatīvi un operatīvi pildīt Valsts robežsardzei noteiktos uzdevumus ne vien Baltijas jūras reģionā, bet arī sniegs atbalstu Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) un citām Vidusjūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm Frontex koordinēto aktivitāšu ietvaros.

Ar projekta palīdzību Valsts robežsardze ievērojami palielinās spējas nodrošināt augstākus jūras robežuzraudzības standartus un vispārējo reaģēšanas kapacitāti, kas ir nepieciešami Eiropas Savienības ārējās robežas robežuzraudzībai un spējai īstenot operatīvās darbības saskaņā ar Eiropas integrētās robežu pārvaldības koncepciju.

Projekts sniegs ieguldījumu ES drošības stratēģijas īstenošanā un aizsargās pamattiesības un Eiropas vērtības.

Projektu īsteno Valsts robežsardze Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027.gadam ietvaros, kura vadošā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā