Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru attīstīšanai piešķirs ES fondu finansējumu 133,11 milj. eiro apmērā

Uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru attīstīšanai piešķirs ES fondu finansējumu 133,11 milj. eiro apmērā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2024. gada 16. janvārī Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts* par atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstīšanai un privāto investīciju apjoma palielināšanai pilsētu funkcionālajās teritorijās, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmām. 

Kopējais plānotais finansējums ir 156,60 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 133,11 milj. eiro un pašvaldību līdzfinansējums vai privātais līdzfinansējums vismaz 23,49 milj. eiro. 

"Šī ir mūsu iespēja tuvāko piecu gadu laikā investēt ievērojamus finanšu līdzekļus pašvaldību infrastruktūrā, kas ilgtermiņā ļautu radīt reģionos jaunas darba vietas, iespējas palielināt atalgojumu esošajās darba vietās un attīstīt saimniecisko darbību kopumā. Līdzšinējā pieredze līdzīgu programmu realizācijā pierādījusi, ka šāda veida ieguldījumi arī piesaista cilvēkus vietējām teritorijām un uzlabo kopējo dzīves kvalitāti," saka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.  

Atbalsts paredzēts pašvaldībām visā Latvijā, to iestādēm un kapitālsabiedrībām, arī speciālās ekonomiskās zonas pārvaldēm saimnieciskās darbības veicināšanai pašvaldībās nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstīšanai, tai skaitā satiksmes infrastruktūras, uzņēmējdarbības ēku, teritoriju un industriālo pieslēgumu izveidei. 

Ieguldījumus plānots veikt pilsētās un to funkcionālajās teritorijās, kas ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri un to apkārtējās teritorijas, starp kurām ir ikdienas darbaspēka migrācija un kopīgs pakalpojumu tīkls. 

Pasākuma īstenošanas rezultātā tiks radīti pozitīvi stimuli nodarbinātības veicināšanai un ekonomikas attīstībai reģionos. Plānots, ka komersanti, kas gūs labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras, nodrošinās darba algu fonda pieaugumu vismaz 66,56 milj. eiro apmērā un veiks privātās nefinanšu investīcijas vismaz 88,74 milj. eiro apmērā. Projekti īstenojami un rādītāji sasniedzami līdz 2029.gada beigām. 

Projekta minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apmērs – 200 tūkstoši eiro, savukārt projekta maksimālais ERAF finansējums – 5 milj. eiro.  

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības (ES) fondu sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasi plāno izsludināt š.g. februārī. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu atlasēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā