Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Ūdenssaimniecības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai piešķirs 51,56 milj. eiro ERAF finansējumu

Ūdenssaimniecības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai piešķirs 51,56 milj. eiro ERAF finansējumu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2024. gada 7. maijā Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  izstrādātais noteikumu projekts* par ūdenssaimniecības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un tās sistēmās, nodrošinot atbilstošas infrastruktūras jaudas, uzlabojot darbības efektivitāti, kā arī samazinot piesārņojumu. 

Pirmās atlases kārtas ietvaros plānotais kopējais finansējums ir ne mazāks kā 79,32 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 51,56 milj. eiro un privātais līdzfinansējums – ne mazāks kā 27,76 milj. eiro. 

Finansējumam var pieteikties sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji – kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību ir noslēgts pakalpojuma līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un kas projektus īsteno aglomerācijās ar piesārņojuma slodzi 10 000 – 100 000 cilvēkekvivalenti. 

Atbalsts paredzēts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas un attīrīšanas efektivitātes palielināšanai, attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanai, izbūvei vai pārbūvei, kā arī notekūdeņu dūņu atūdeņošanas un apstrādes iekārtām, ja tiek pamatots siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums. 

Pasākuma īstenošanas rezultātā atbalstu plānots sniegt vismaz 15 uzņēmumiem. Investīcijas nodrošinās uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un efektivitāti vismaz 56 800 iedzīvotājiem. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas īstenos vairākas uz vides piesārņojuma samazināšanu vērstas darbības (t.i., kombinēs vairākus atbalstāmo darbību veidus, piemēram, palielinās iekārtu jaudu, reizē nodrošinot augstāku attīrīšanas efektivitāti), un sasniegs Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (91/271/EEK) atjaunotās prasības. 

ERAF atbalsta intensitāte pasākuma pirmajā atlases kārtā ir līdz 65%. Viena projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 200 tūkst. eiro, bet maksimālais ERAF finansējums projektam – 3,5 milj. eiro. 

Projektu iesniegumi tiks vērtēti atklātas atlases ietvaros. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasi izsludinās š.g. jūnijā. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu atlasēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē:  https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases

 

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību"  2.2.1.1. pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā