Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošanā turpināsies sadarbība ar CSP un LU

Starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošanā turpināsies sadarbība ar CSP un LU

Izglītības un zinātnes ministrija

Starptautiskos salīdzinošos izglītības pētījumus arī turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija īstenos sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi (CSP) un Latvijas Universitāti (LU). To paredz vienošanās, kas noslēgta ar CSP un LU. Pētījumu īstenošanu nodrošinās ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu 1,3 miljonu eiro apmērā.

Sadarbībā ar CSP plānots nodrošināt datus, kas ir nepieciešami Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Izglītības sistēmu indikatoru programmas (INES) ikgadējai statistikas gadagrāmatai “Izglītība īsumā” (Education at a Glance). Izdevums ir galvenais izglītības jomas starptautiski salīdzināmu datu avots. Tāpat tiks nodrošināti dati UNESCO aptaujām par ANO Ilgtspējas attīstības mērķu izglītībā rādītājiem. Ar LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas pētniekiem plānots īstenot primāro datu analīzi OECD Pieaugušo prasmju pētījumā (PIAAC). Pētījuma sākotnējā datu analīze jāveic 2024. gada laikā. Iepriekšējā ES fondu ciklā šajā pētījumā sekmīgi tika īstenots PIAAC datu vākšanas posms. PIAAC pētījumi dod iespēju novērtēt mūsu darba spēka prasmes un tālākizglītības jomas, kas ir būtiskas mūsu cilvēkkapitāla nepārtrauktai attīstībai.

Savukārt LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieku komanda īstenos divpadsmit dažādu pētījumu posmus periodā līdz 2027. gada 31. decembrim. Šajā laikā būs iespēja veikt datu vākšanu un primāro datu izpēti Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) Starptautisko datorprasmju un informācijpratības pētījuma (ICILS) 2023. gada ciklā, Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma (PIRLS) 2026. gada ciklā un Starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma (TIMSS) 2023. gada ciklā. Tāpat tiks īstenota datu vākšana un primāro datu izpēte OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma (TALIS) 2024. gada ciklā un Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas pētījuma (PISA) 2025. gada ciklā. Tāpat plānota IEA TIMSS 2019. gada cikla un IEA PIRLS 2021. gada cikla sekundāro datu izpēte.

Pētījumi dod iespēju kvalitatīvi vērtēt Latvijas izglītības sistēmas pārmaiņas, rīcībpolitikas instrumentu ietekmi, kā arī palīdz skolām un pašvaldībām pieņemt datos balstītus lēmumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem savā izglītības ekosistēmā. Salīdzinošie pētījumi ir svarīgi, vērtējot Latvijas izglītības sistēmu līdztekus citām valstīm un veicot salīdzināšanu pašiem pret sevi dinamikā. Tāpat iespēja īstenot salīdzinošos izglītības pētījumus, sniedz svarīgu ieguldījumu pētniecības attīstībai Latvijā.

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īsteno, lai veidotu ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību, kā arī nodrošinātu izglītības kvalitātes pilnveidi.

Dalība pētījumos īstenota ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" ietvaros, to līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds Plus.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā