Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Foto: Eiropas Komisijas un Finanšu ministrijas pārstāvji diskusiju panelī

Rīgā notiek diskusijas par ES fondu vienkāršāku ieviešanu

Finanšu ministrija

No 13. līdz 15. martam Rīgā notiek Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ekspertu un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvju sanāksme, kas veltīta ES fondu vienkāršākai ieviešanai. Tajā EK pārstāvji informē par jau veiktajiem pasākumiem un plānotajām reformām fondu ieviešanas procesā, kā arī  rīko prāta vētras jaunu procesu un procedūru vienkāršojošu instrumentu un risinājumu atrašanai. Vairāk nekā 120 pārstāvji no 27 dalībvalstīm dalās pieredzē, izgaismojot izaicinājumus ES fondu ieviešanā savās valstīs, kā arī izsakot un izstrādājot priekšlikumus procesu optimizēšanai.

Sanāksmi atklāja finanšu ministrs Arvils Ašeradens, uzsverot ES fondu nozīmi Eiropas ekonomikas atveseļošanā un vienlaikus norādot uz nepieciešamību atvieglot to ieviešanas procesu: “Lai izmantotu pilnu  ES fondu atbalsta potenciālu un sekmīgi sasniegtu mērķus,  programmu un projektu vadības, pieteikšanās, ieviešanas un atskaišu iesniegšanas procedūru vienkāršošana ir kritiski svarīga. Dzīvojot strauju un iespaidīgu pārmaiņu laikmetā, laiks ir kļuvis par ļoti nozīmīgu dimensiju un  būtisku resursu, it sevišķi runājot par attīstības plāniem. Nevaram atļauties to veltīt sarežģītiem administratīviem procesiem un birokrātijai. Dalībvalstu ekspertiem,  apvienojot savu pieredzi, zināšanas, jaunākās tehnoloģijas un saprātīgi samazinot administratīvo slogu, ES fondu investīcijas  kļūs pieejamas tiem, kuriem  tās ir visvairāk vajadzīgas, tādējādi maksimizējot ieguldījumu pozitīvo ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku.”

Sanāksmes ietvaros dalībnieki diskutē par papildu iespējām vienkāršot ieviešanas procesus, vēršot uzmanību uz mērķu un rezultātu sasniegšanu. ES fondu ieviešanas vienkāršotais process paredz vieglāku dokumentu iesniegšanu, piemēram, darba samaksai tiks noteikts standartizēts maksājums par vienu slodzi, kā arī dažādiem aprīkojumiem un iekārtām nozaru ministrijas varēs noteikt standartizētu cenu. Tāpat tiek aktīvi domāts par dažādu digitālo rīku izmantošanu, kā arī kontroļu un saziņas atvieglošanu.  

Jāatzīmē, ka šī pasākuma ietvaros Latvijas ES fondu iestādēm bija ekskluzīva iespēja divpusēji tikties ar EK pārstāvjiem un pārrunāt ES fondu ieviešanas aktualitātes, kā arī dalīties ar savu līdzšinējo pieredzi vienkāršošanas instrumentu praktiskā piemērošanā.

Vizīte tiek organizēta EK Reģionālās un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta starptautisko ES fondu vienkāršošanas tīkla ietvaros. Tā mērķis ir iesaistīt dalībvalstu iestādes EK rosinātajā diskusijā par iespējām atvieglot ES fondu finansēto projektu ieviešanu. Rezultātā tiek izstrādāti un iesniegti procesa uzlabošanas priekšlikumi Eiropas Parlamentam, kā arī rosināta vienkāršoto izmaksu metodiku izstrāde dalībvalstu vadošajām iestādēm.

Bildes no notikuma skatāmas šeit.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā