Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Piešķirs atbalstu par ražošanu un tirdzniecību zivsaimniekiem, kuri iesaistās pārtikas kvalitātes shēmās

Piešķirs atbalstu par ražošanu un tirdzniecību zivsaimniekiem, kuri iesaistās pārtikas kvalitātes shēmās

Zemkopības ministrija

Lai zvejas un akvakultūras produktu ražotāji un zvejas vai akvakultūras apstrādes uzņēmumi aktivizētu pārtikas produkcijas ražošanu un tirdzniecību, valdība otrdien, 7. maijā, pieņēmusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Tirdzniecības veicināšanas pasākumi”, paredzot finansiālu atbalstu zivsaimniekiem, kuri iesaistās pārtikas kvalitātes shēmās*.

Atbalsta maksājumu piešķir atkarībā no saražotās produkcijas skaita, un atbalsta likmes ir aprēķinātas, lai segtu sākotnējās dalības izmaksas pārtikas kvalitātes shēmā, gada ieguldījumu dalībai pārtikas kvalitātes shēmā un pārbaužu izmaksas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu atbilstību pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.

Atbalsta summas ir šādas:

  • aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā ir 590 eiro,

  • nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 250 līdz 400 eiro,

  • pārtikas apritē iesaistītiem zvejas un akvakultūras apstrādes produktu ražotājiem bioloģiskajā pārtikas kvalitātes, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā – no 430 līdz 7150 eiro,

  • nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 420 līdz 5400 eiro.

Atbalsts pasākumam paredzēts Programmā zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam (PZA) no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF).

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 578 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Tirdzniecības veicināšanas pasākumi””” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* Bioloģiskās lauksaimniecības shēma, nacionālā pārtikas kvalitātes shēma, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēma vai garantēto tradicionālo īpatnību shēma

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā