Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Pieejams ES fondu finansējums uzņēmējdarbības infrastruktūrai

Pieejams ES fondu finansējums uzņēmējdarbības infrastruktūrai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, aicinot pašvaldības pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstīšanai pilsētu funkcionālajās teritorijās. Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums šajā atlases kārtā – gandrīz 66  miljoni eiro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātā ES fondu programma izveidota, lai  attīstītu uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru un palielinātu privāto investīciju apjomu pilsētu funkcionālajās teritorijās, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmām.

Atklātajā projektu atlasē finansējumam var pieteikties pašvaldības vai to izveidotas iestādes; speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes; pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus, kā arī publiski privātās kapitālsabiedrības, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai un kura veic pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus.

 

Projektos tiks finansētas darbības, kas sekmē jaunu komersantu izvietošanu vai esošo komersantu paplašināšanos uzņēmējdarbības teritorijās, piemēram, industriālo pieslēgumu ierīkošana siltumapgādei, ūdensapgādei, elektroapgādei; ceļu infrastruktūra;  uzņēmējdarbības mērķiem paredzēto ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība; inženiertehniskās sistēmas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai un uzkrāšanai; videi nodarītā kaitējuma remediācija vai degradētu ekosistēmu sanācija, kā arī teritorijas labiekārtošana.

Plānots, ka projektu īstenošanas rezultātā līdz 2029. gada beigām attīstītajās publiskās infrastruktūras vietās labumu gūs vismaz 23 komersanti, radot darba algu fonda pieaugumu privātajā komercdarbībā vismaz 33 277 500 eiro un nodrošinot privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - vismaz 44 370 000 eiro. 

Otrajā atlases kārtā pieejamais finansējums ir 77 577 491 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – finansējums 65 940 867 eiro un nacionālais finansējums ne mazāk kā 11 636 624 eiro. Finansējuma sadalījums plānošanas reģioniem:

·        Rīgas plānošanas reģionam – ERAF finansējums 6 462 205 eiro un nacionālais līdzfinansējums ne mazāks kā 1 140 389 eiro;

·        Kurzemes plānošanas reģionam – ERAF finansējums 13 254 114 eiro  un nacionālais līdzfinansējums ne mazāks kā 2 338 961 eiro;

·        Zemgales plānošanas reģionam – ERAF finansējums 13 715 701 eiro  un nacionālais līdzfinansējums ne mazāks kā 2 420 418 eiro;

·        Vidzemes plānošanas reģionam ERAF finansējums 14 243 227 eiro un nacionālais līdzfinansējums ne mazāks kā 2 513 511 eiro;

·        Latgales plānošanas reģionam – ERAF finansējums 18 265 620 eiro un nacionālais līdzfinansējums ne mazāks kā 3 223 345 eiro.

Projektu iesniegumus CFLA pieņem no š.g. 21. februāra  līdz 2024. gada 21. jūnijam. Projektu atlases dokumentācija publicēta cfla.gov.lvTiešsaistes seminārs par projektu atlases jautājumiem plānots 2024. gada 6. martā.   

ES fondu atbalsts paredzēts VARAM izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā