Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Pieejams ES fondu finansējums atkritumu pārstrādes infrastruktūrai

Pieejams ES fondu finansējums atkritumu pārstrādes infrastruktūrai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, aicinot ar atkritumu pārstrādi saistītos komersantus pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam, lai investētu līdzekļus atkritumu pārstrādē. Pieejamais Kohēzijas fonda (KF) finansējums – 20  miljoni eiro.

KF finansētu projektu īstenošanai aicināti pieteikties atkritumu savākšanas, pārstrādes un apsaimniekošanas komersanti, ieguldījumus veicot atkritumu pārstrādei nepieciešamajos pamatlīdzekļos, tai skaitā tādos materiālajos aktīvos kā ražošanas telpas, tehnika, iekārtas, aprīkojums un ar to saistītā infrastruktūra.

Plānots, ka šīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās ES fondu programmas projektu īstenošanas rezultātā atkritumu pārstrādes iekārtu jauda palielināsies par 30 000 tonnām gadā.

No KF tiks finansētas līdz 85 % projekta kopējo attiecināmo izmaksu. Pirmajā atlases kārtas īstenošanai pieejamais KF finansējums ir 20 000 000 eiro.

Projekta iesniegumus CFLA pieņems līdz 2024. gada 2. augustam, savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" pirmās kārtas ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā