Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Pieejams ES fondu finansējums atkritumu dalītās vākšanas attīstībai

Pieejams ES fondu finansējums atkritumu dalītās vākšanas attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, aicinot ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos komersantus pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam, lai investētu līdzekļus dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstībā. Pieejamais Kohēzijas fonda (KF) finansējums – divi  miljoni eiro.

KF finansētu projektu īstenošanai aicināti pieteikties atkritumu apsaimniekotāji, kuri ar ES fondu atbalstu varēs iegādāties dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas konteinerus.

Plānots, ka šīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās ES fondu programmas projektu īstenošanas rezultātā šķiroti savākto atkritumu daudzums sasniegs 4 750 tonnas gadā.

No KF tiks finansētas līdz 85 % projekta kopējo attiecināmo izmaksu. Pirmajā atlases kārtas īstenošanai pieejamais KF finansējums ir 2 000 000 eiro.

Projekta iesniegumus CFLA pieņems līdz 2024. gada 15. jūlijam, savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2025. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" pirmās kārtas ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā