Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Pieejams ES fondu atbalsts jauniebraucēju iekļaušanai sabiedrībā

Pieejams ES fondu atbalsts jauniebraucēju iekļaušanai sabiedrībā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Sabiedrības integrācijas fondu pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam, kas paredzēts patvēruma meklētāju un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu iekļaušanai Latvijas sabiedrībā. Šim mērķim no Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) pieejami gandrīz 1,9 miljoni eiro.

Kultūras ministrijas izstrādātā ES fondu programma izveidota, lai patvēruma meklētājiem un cilvēkiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu  nodrošinātu pamattiesību īstenošanu, iesaisti sabiedrības sociālajos procesos un piekļuvi pakalpojumiem. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošinās pielāgotu un individuālu sociālekonomiskās iekļaušanās mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ilgtspējīgas nacionāla līmeņa koordinējošas institūcijas "Vienas pieturas aģentūra" darbības ietvaros. Kā sadarbības partneri projekta īstenošanā piedalīsies Nodrošinājuma valsts aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Projekta īstenošanai no ESF+ šobrīd pieejami ir 1 868 476 eiro, kā arī valsts budžeta līdzfinansējums 329 732 eiro apmērā.

Projekta iesniegums Sabiedrības integrācijas fondam jāiesniedz CFLA līdz š.g. 11. decembrim, savukārt īstenošana jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts jauniebraucēju iekļaušanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam  4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.8. pasākuma "Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā