Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Maize ceptuves plauktā

Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Lauku atbalsta dienests

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus, lai saņemtu atbalstu pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pieejamais finansējums pirmajā projektu kārtā ir 20 miljoni eiro. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - pusotrs gads, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no dienesta lēmuma saņemšanas.

Uz atbalstu var pretendēt:

  • pārstrādes uzņēmumi;

  • primārās lauksaimniecības ražotāji, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi;

  • ražotājs mājas apstākļos (kopējais apgrozījuma vidēji pēdējos trijos gados nepārsniedz 200 tūkstošus eiro);

  • atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības vai kooperatīvo sabiedrību apvienības, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno to uzsākt.

! Jāņem vērā, ka projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti.

Investīcijas tiek piešķirtas par jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, jaunu būvju būvniecību vai esošo būvju pārbūvi, kā arī par būvju atjaunošanu, ierīkošanu un novietošanu.

Pasākuma nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta tīmekļa vietnē. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no 8.00 – 20.00).

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu (2023.-2027. gada plānošanas periods).

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā