Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām infrastruktūras izveides atbalstam piešķirs 29,55 milj. eiro ERAF finansējumu

Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām infrastruktūras izveides atbalstam piešķirs 29,55 milj. eiro ERAF finansējumu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2024. gada 7. maijā Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts* par infrastruktūras izveides un atjaunošanas darbības atbalstu, kas vērstas uz pašvaldību pielāgošanos klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu izraisītu katastrofu riska mazināšanu.  

Pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros plānotais kopējais finansējums ir ne mazāks kā 34,76 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 29,55 milj. eiro, pašvaldību un privātais finansējums – ne mazāks kā 5,21 milj. eiro. 

Finansējumam var pieteikties pašvaldība, tās izveidota iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Atbalsta intensitāte ir līdz 85%. Viena projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 200 tūkst. eiro, bet maksimālais ERAF finansējums projektam – 3 milj. eiro. 

Pasākuma īstenošanas rezultātā atbalstu plānots sniegt vismaz desmit pašvaldībās. Investīcijas  tiks piešķirtas tādas “zaļās” infrastruktūras un dabā balstītu risinājumu izveidei un atjaunošanai kā “zaļo” barjeru, salu un koridoru veidošana pilsētvidē, vairākstāvu, vertikālo un sienu stādījumu veidošana, ūdens padeves sistēmu izbūve “zaļajām” teritorijām, “zilās” infrastruktūras veidošana “pilsētas siltumsalas” efekta un sausuma risku mazināšanai. Tāpat atbalstāma lietusūdens savākšanas sistēmu atjaunošana, darbības applūstošo teritoriju un erozijai pakļautu krastu noturības pret klimata pārmaiņām stiprināšanai. 

Projektu iesniegumi tiks vērtēti atklātas atlases ietvaros. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasi izsludinās š.g. jūnijā. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu atlasēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē: https://www.cfla.gov.lv/lv/2021-2027-projektu-atlases

 

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām"  2.1.3.1. pasākuma "Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā