Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Pašvaldības iesniegušas 50 projektus publiskās ārtelpas attīstībai

Pašvaldības iesniegušas 50 projektus publiskās ārtelpas attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Atklātā Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasē pašvaldībām par publiskās ārtelpas attīstīšanu pilsētu funkcionālajās teritorijās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) saņēmusi 50 projektu iesniegumus. Tajos plānotās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijas 28,5 miljonu eiro apmērā pārsniedz pieejamo ES fondu finansējumu - 23,7 miljonus eiro.

Pašvaldību interese par ieguldījumiem publiskās ārtelpas attīstīšanai pilsētās plānošanas reģionu ietvaros ir bijusi salīdzinoši vienmērīga: Kurzemes plānošanas reģionā plānota 12, Vidzemē un Latgalē – katrā 11, Rīgas reģionā – 9, Zemgalē – 7 projektu īstenošana.

Atbilstoši ES fondu programmas nosacījumiem pieejamais finansējums ir sadalīts reģionālā līmenī; pietiekošs tas ir Zemgales projektu īstenošanai (1 milj. eiro pārpalikums) un Vidzemei (0,2 milj. eiro pārpalikums). Vairāk nekā pieejami ERAF līdzekļi prasīti projektu īstenošanai Kurzemē (2,8 milj. eiro pārsniegums), Rīgas reģionā (2,8 milj. pārsniegums) un Latgalē (0,4 milj. eiro pārsniegums). Projekti tiks izvērtēti konkursa kārtībā atbilstoši reģioniem paredzētajam ES fondu atbalsta apjomam.

Kā ziņots iepriekš, šīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās ES fondu programmas mērķis ir sabiedrībai brīvi pieejamo teritoriju un telpu - bulvāru, laukumu, publisku ēku pagalmu, pasāžu, krastmalu, promenāžu, parku, mežaparku, skvēru, publisko ūdeņu un citu vietu, kas nodotas publiskai lietošanai -  attīstīšana pilsētu funkcionālajās teritorijās, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību.

Pašvaldības projektos var plānot investīcijas, piemēram, teritorijas labiekārtošanai, elektroenerģijas, ūdenssaimniecības un siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, dziļurbumu ierīkošanai dzeramā ūdens padeves nodrošināšanai, ja pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai nav iespējama, u.c.

Projektu iesniegumus atklātā konkursā CFLA pieņēma no š.g. 25. jūlija līdz 1. decembrim. Informācija par apstiprinātajiem iesniegumiem pēc to izvērtēšanas tiks publicēta cfla.gov.lv.

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā