Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Pašvaldības iesniegušas 12 projektus bērnudārzu infrastruktūras attīstībai

Pašvaldības iesniegušas 12 projektus bērnudārzu infrastruktūras attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Atklātajā projektu atlasē pašvaldībām par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu pārbūvei vai jaunu ēku būvniecībai, kā arī to labiekārtošanai, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra saņēmusi 12 projektu iesniegumus. Tajos plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums vairāk kā divkārt pārsniedz šim mērķim pieejamos 21,8 miljonus eiro.  

Izteikti liela interese par investīcijām bērnudārzu infrastruktūrā bijusi Pierīgas reģiona pašvaldībām – puse no visiem iesniegtajiem projektiem ir plānoti pašvaldībās, kas robežojas ar Rīgu. Divi projekti saņemti no Zemgales un Vidzemes reģiona, pa vienam – no Kurzemes un Rīgas. No Latgales reģiona projektu iesniegumi nav saņemti.

Projektu iesniegumos kopā plānotās ERAF investīcijas – 44,35 miljoni eiro - vairāk kā divkārt pārsniedz pieejamo finansējumu, kas šajā ES fondu programmā ir 21,80 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka projektu iesniegumi tiks apstiprināti konkursa kārtībā. Pašvaldības sava finansējuma daļu projektos kopumā plānojušas vairāk nekā 34,41 miljona eiro apmērā.

Lielākajā daļā projektu paredzēta jaunu bērnudārzu būvniecība, savukārt trešdaļā ieceru paredzēta esošo ēku pārbūve.

Kā ziņots iepriekš, lai veicinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldības, kur bērnu skaits rindā uz pašvaldību bērnudārziem ir lielāks par 100, izglītības iestādes attīstībai var pretendēt uz 200 000 līdz 5 000 000 eiro lielu ES fondu atbalstu. To varēs izmantot gan jaunu bērnudārzu būvniecībai, gan esošu ēku pārbūvei. Tāpat ES fondu līdzekļus varēs ieguldīt ar bērnudārzu saistītās teritorijas labiekārtošanā, tai skaitā rotaļu un sporta laukumiem, stāvlaukumiem, apzaļumošanai. 

Projektu iesniegumus šajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā CFLA pieņēma līdz 15. decembrim un tos izvērtēs līdz 2024. gada 18. martam. Projektu īstenošana jāpabeidz ne vēlāk kā 2029. gadā. Projektu atlases dokumentācija pieejama CFLA  tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā"  4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā