Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
OECD TALIS pētījumā izzinās skolotāju darba apstākļus un mācību vidi skolās

OECD TALIS pētījumā izzinās skolotāju darba apstākļus un mācību vidi skolās

Izglītības un zinātnes ministrija

No 15. februāra līdz 30. martam Latvijas skolās norisināsies primāro datu vākšana Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD mācību vides pētījumam TALIS, kurā padziļināti izzinās skolotāju profesionālo pilnveidi un labbūtību, kā arī ilgtspējas jautājumus un to apguvi skolās.

TALIS ir vienīgais no starptautiskajiem izglītības pētījumiem, kurā tiek salīdzināti un analizēti izglītības iestādes darbību un pārvaldību raksturojoši rādītāji.

“Starptautiskie pētījumi kā TALIS ir nozīmīgs informācijas avots par skolās strādājošajiem, un iespēja salīdzināt Latvijas situāciju ar nozarē aktuālo citur pasaulē. Šie rādītāji ļauj identificēt jomas, kurās Latvijas skolotājiem ir nepieciešams papildu atbalsts, kā arī tos apstākļus un skolotāju prasmes, kuras būtu papildus jāveicina, lai izglītojamajiem būtu pieejams visa veida nodrošinājums kvalitatīvai izglītībai. Ļoti pateicamies skolotājiem un skolu direktoriem, kur piedalās pētījumā un sniedz mums iespēju uzzināt vairāk par mācību vidi Latvijas skolās,” pauda Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ilze Saleniece.

Pētījums Latvijā noris sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. “Pētījumā kā ierasts iekļauti jautājumi, lai noskaidrotu aktuālos datus, kas skar gan skolotāju un skolu direktoru demogrāfiju, gan nodarbinātību un noslodzi. Tāpat plānots apskatīt profesionālās pilnveides un skolotāju labbūtības aspektus. Šajā ciklā īpaša uzmanība pievērsta arī ilgtspējas jautājumiem un to apguvei skolās,” atzīmēja institūta vadošais pētnieks, profesors Andrejs Geske.

Plānots, ka pētījumā piedalīsies 216 Latvijas skolas, kopumā aptverot 4200 skolotājus. Mācību vides pētījumā tiek izzināti dažādi pedagogu un skolas vadības profesionalitātes aspekti, kā arī jautājumi, kas skar skolu resursus, mācīšanas metodiku, sadarbību ar kopienu un vecākiem un citi.

TALIS sniedz iespēju iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju, kas ir būtiska skolu vadītajiem, skolotājiem un mācīšanās vērstai politiku izveidei un īstenošanai. Tajā iegūtie dati ir avots analītiskajiem rādītājiem, kuri tiek izmantoti gan Eiropas Komisijas un OECD, gan Eiropas Savienības un UNESCO kontekstā, kā arī nacionālajās monitoringa sistēmās. Tāpat iegūtie dati palīdzēs noteikt rezultatīvos rādītājus, kas iekļauti Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021-2027. gadam, kā arī pārraudzīt Latvijas progresu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Kopš 2008. gada notikuši trīs TALIS pētījumu cikli. Latvija līdz šim piedalījusies divos no tiem – 2013. un 2018. gadā. Šajā OECD TALIS pētījuma ciklā piedalās 55 valstis.

Dalība pētījumos īstenota ES Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" ietvaros, to līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds Plus.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā