Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Vīrieša rokas mitrā zemē pie nupat iestādīta etiķkoka

No 1. janvāra stājas spēkā jaunie minimālo ienākumu sliekšņi

Labklājības ministrija

No 1. janvāra tiek paaugstināti minimālo ienākumu sliekšņu apmēri. Tie attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, minimālo vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, sociālās palīdzības pašvaldībā saņēmējiem, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību. Labklājības ministrijai un Eiropas Komisijai kopīgi īstenojot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā iekļauto minimālo ienākumu sliekšņu reformu, kas nosaka apņemšanos veicināt ienākumu nevienlīdzības mazināšanos, pozitīvu ietekmi izjutīs 100 000 iedzīvotāju.

Līdz ar Jaunā gada iestāšanos minimālās vecuma un invaliditātes pensijas bāze palielināsies no līdzšinējiem 157 līdz 171 eiro, pensijas saņēmējiem ar invaliditāti kopš bērnības – no 188 līdz 206 eiro. Minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, piemērojot aprēķina bāzei koeficientu 1,1 un par katru stāža gadu, kas pārsniedz 15 gadus, apmēru palielina par 2% no aprēķina bāzes. Savukārt, nosakot minimālo invaliditātes pensijas apmēru, aprēķina bāzei tiek piemēroti koeficienti – II invaliditātes grupai 1.4, bet I invaliditātes grupai 1.6.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru pensijas vecumu sasniegušajiem, kuriem nav uzkrāts pietiekams darba stāžs vecuma pensijas piešķiršanai, un cilvēkiem ar III invaliditātes grupu ar 1. janvāri palielinās no līdzšinējiem 125 līdz 137 eiro, savukārt cilvēkiem ar III invaliditātes grupu kopš bērnības – no līdzšinējiem 157 līdz 171 eiro mēnesī. Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra aprēķinā tiek saglabāts nosacījums par koeficientu piemērošanu pie pabalsta apmēra un piemaksas veikšanu, ja cilvēks nav nodarbināts. Savukārt apgādnieka zaudējuma gadījumā gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, gan pensijas minimālais apmērs līdz bērna septiņu gadu vecuma sasniegšanai – no 157 eiro palielināsies līdz 171 eiro, bet no septiņu gadu vecuma – no 188 līdz 206 eiro.

Pašvaldību sociālās palīdzības ietvaros nodrošinātos minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, piemērojot koeficientu 1, bet pārējām personām mājsaimniecībām – koeficientu 0,7. Attiecīgi GMI slieksnis būs 137 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 343 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 549 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 384 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā