Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Martā izsludinātas trīs ierobežotas ES fondu projektu atlases: CFLA apkopojums

Martā izsludinātas trīs ierobežotas ES fondu projektu atlases: CFLA apkopojums

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2024. gada martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi trīs ierobežotas Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlases, kopējais investīcijām paredzētais ES fondu finansējums šajās programmās veido 23,65 miljonus eiro.

Martā CFLA izsludinājusi projektu iesniegšanu šādās ES fondu programmās, kurās noteikta ierobežotas atlases procedūra:

  • 21.03.2024. Labklājības ministrijai nosūtīts uzaicinājums par projekta iesnieguma sagatavošanu programmas “Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai” 1. kārtā. No Eiropas Sociālā fonda Plus vardarbības izskaušanai pret bērniem ģimenē un ārpusģimenes aprūpē, kā arī ģimenē pret pilngadīgām personām, pieejami 4 635 359 eiro. Vairāk par atlasi: 4.3.6.4.

  • 18.03.2024. izsludināta 1. atlases kārta programmā “Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās”. Tajā ES fondu atbalstu gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošanai uzaicinātas saņemt Rīgas un Liepājas pašvaldības. Rīgai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda  (ERAF) finansējums ir 2 535 430 eiro, Liepājai - 1 690 287 eiro. Vairāk par atlasi: 2.2.3.5

  • 08.03.2024. izsludināta ierobežota projektu atlase “Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs”. Finansējumam speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai un mācību vides un infrastruktūras, materiāltehniskā nodrošinājuma un mācību līdzekļu pilnveidošanai uzaicinātas pieteikties  28 pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā darbojas vismaz viena speciālās izglītības iestāde. No ERAF projektu īstenošanai pieejami  14 790 000 eiro. Vairāk par atlasi: 4.2.1.3.

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā