Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Maijā izsludinātas septiņas ierobežotas ES fondu projektu atlases par 157 miljoniem eiro: apkopojums

Maijā izsludinātas septiņas ierobežotas ES fondu projektu atlases par 157 miljoniem eiro: apkopojums

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2024. gada maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi septiņas ierobežotas Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlases. Kopējais investīcijām paredzētais ES fondu finansējums šajās programmās veido 157,4 miljonus eiro.

Maijā CFLA izsludinājusi projektu iesniegšanu šādās ES fondu programmās, kurās noteikta ierobežotas atlases procedūra:

 • 31.05.2024. Valsts izglītības attīstības aģentūrai nosūtīts uzaicinājums par projekta iesnieguma sagatavošanu programmā “Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai”. No Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) nodarbināto prasmju paaugstināšanas un profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai pārkvalifikācijai pieejami 24,8 miljoni eiro. Vairāk par atlasi: 4.2.4.2.

 • 27.05.2024. izsludināta projektu atlase programmā “Robežšķērsošanas punktu attīstība”. Tajā ES fondu atbalstu -  30,4 miljoniem eiro no Kohēzijas fonda (KF) – projekta īstenošanai, lai uzlabotu robežšķērsošanas vietu infrastruktūru un pārrobežu caurlaidspēju, kā arī vienkāršotu pārrobežu transporta operācijas gan uzņēmumiem, gan pasažieriem, uzaicināta saņemt VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Vairāk par atlasi: 3.1.1.8.
   

 • 24.05.2024. izsludinātas abas projektu atlases kārtas programmai “Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai”. Pirmajā kārtā Sabiedrības integrācijas fondam no ESF+ pieejami 8,4 miljoni eiro, lai veidotu bērniem un ģimenēm draudzīgu vidi, īstenojot pasākumus un atbalsta programmas psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai, radot priekšnoteikumus pozitīvai bērnu attīstībai un sociālajai integrācijai un ļaujot īstenot viņu potenciālu veiksmīgai dzīvei. Otrajā kārtā, savukārt, ESF+ finansējumu 3,8 milj. eiro apmērā projekta īstenošanai varēs saņemt Valsts kanceleja. Vairāk par atlasēm: 4.3.6.9. 1. kārta un 4.3.6.9. 2. kārta.
   

 • 23.05.2024. izsludināta projektu atlase ES fondu programmas “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” 3. kārtā par 43,6 milj. eiro ERAF finansējuma. To varēs saņemt Nodrošinājuma valsts aģentūra projektu "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības iestādes kompleksa būvniecības 1. kārta" un "Ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzes kompleksa būvniecība" īstenošanai, kā arī  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests projektam "Drošības klašu izveide". Vairāk par atlasi: 2.1.3.3.
   

 • 22.05.2024. CFLA uzaicinājusi Rīgas un Liepājas valstspilsētu pašvaldības sagatavot projektu iesniegumus, lai personām ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi. Šim mērķim no ERAF pieejami 6,6 milj. eiro.  Vairāk par atlasi: 4.3.1.5.
   

 • 09.05.2024. sākta projektu atlases 1. kārta programmā “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”, kur projektu īstenošanai no ERAF pieejami 39,9 milj. eiro: Rīgas plānošanas reģionam – 3,9 milj., Kurzemes – 8 milj., Zemgales – 8,3 milj., Vidzemes – 8,6 milj., Latgales – 11,1 milj. eiro. Vairāk par atlasi: 5.1.1.1.

 

Par ierobežotām projektu atlasēm

Daļā ES atbalsta programmu projektu īstenotāji jeb finansējuma saņēmēji ir norādīti jau to nosacījumos jeb Ministru kabineta noteikumos. Nozaru ministrijas, plānojot programmas, paredz ne tikai sasniedzamos mērķus un finansiāli atbalstāmās darbības, bet šādos gadījumos arī nosaka konkrētus projektu iesniedzējus. Savukārt CFLA, izsludinot atlasi, uzaicina potenciālo finansējuma saņēmēju gatavot projekta iesniegumu.

Informācija par CFLA izsludinātajām ierobežotajām ES fondu projektu atlasēm tiek apkopota reizi mēnesī.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā