Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Līdz maija vidum studenti ar superdatora palīdzību risinās industrijas izaicinājumus

Līdz maija vidum studenti ar superdatora palīdzību risinās industrijas izaicinājumus

Izglītības un zinātnes ministrija

«To, ko nevar atrisināt ar datiem, var atrisināt ar lielu datu apjomu,» saka Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors Tālis Juhna, atklājot līdz šim nebijušu programmu «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos». Tajā studenti, izmantojot digitālos rīkus, ko lieto arī industrijā, un augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas, meklēs risinājumus pazīstamu uzņēmumu un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) definētiem izaicinājumiem veselības aprūpes, izglītības, vides un dažādu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. 

Piedaloties programmā, studenti ar digitālās prototipēšanas un dizaina domāšanas metožu palīdzību mācīsies radīt inovatīvus digitālos risinājumus. Viņi izmantos dažādus digitālos rīkus un RTU superskaitļotāju, sadarbosies ar nozares ekspertiem un dažādu jomu mentoriem, lai izstrādātu un prezentētu risinājumus prototipa, konceptuāla projekta vai pētījuma veidā. Papildu tam gan programmas dalībniekiem, gan jebkuram interesentam būs iespēja papildināt savas zināšanas, piedaloties lekciju ciklā par dažādiem digitāliem rīkiem, ko vadīs projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003) mācībspēki. 

Digitālās prasmes apvienojumā superskaitļotāja izmantošanu paver iespējas radīt jaunus risinājumus, inovācijas, pauž projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» saturiskā vadītāja profesore Alla Anohina-Naumeca. «Studenti, piedaloties programmā, tiks labāk sagatavoti profesionālajai karjerai, būs konkurētspējīgāki darba tirgū, vairos valsts labklājību. Latvija nevar piedalīties lielvalstu cīņā par to, kurai ir labāki superskaitļotāji, jo esam maza valsts, tomēr mēs varam lepoties, ka mums ir superskaitļotājs un varam to izmantot inovāciju radīšanā,» viņa turpina. 

Programmā piedalās 41 students, galvenokārt no RTU, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes (LU). Studenti pārstāv dažādus studiju līmeņus – no bakalaura līdz doktorantūrai – un studiju programmas. Viņi risinās BKUS, SIA «Datamed», biedrība «Soli priekšā melanomai», telekomunikāciju uzņēmuma «Tet», «Accenture», SIA «Rīgas meži» un jaunuzņēmuma «Bruntor» definētus izaicinājumus. 

«Dati ir svarīgākais, kas mums medicīnā ir,» saka «Datamed» klientu attiecību un biznesa attīstības vadītājs Kaspars Gross. Veselības aprūpes iestādes ir uzkrājušas lielu apjomu medicīnas datu, piemēram, papīra formāta pacientu kartiņas, vizuālās diagnostikas izmeklējumu attēlus un slēdzienus utt. Uzņēmums aicina studentus piedāvāt risinājumus, kā efektīvi un ātri digitalizēt šo sensitīvo informāciju.

Savukārt BKUS studentus aicina veikt ar pacientu ārstēšanu un aprūpi saistītu informācijas kartēšanu. BKUS Paliatīvās aprūpes dienesta komanda ik gadu rūpējas par vairāk nekā 250 smagi slimiem bērniem, kuriem nepieciešama ilgstoša aprūpe mājās. Lai to nodrošinātu, jāņem vērā informācijas par bērna dzīves vietu, ārstniecības un aprūpes procesu un tā rezultātiem, ārstniecības un aprūpes komandas multidisciplinaritāti, medicīniskām ierīcēm, kas atrodas mājās, psiholoģiskā atbalsta nepieciešamību utt. Informācija mēdz būt sadrumstalota un strauji mainīga, tādēļ var būt izaicinoši saplānot vizītes un sekot līdzi pacientu stāvoklim. 

Tikmēr biedrība «Soli priekšā melanomai» ir ieinteresēta aplikācijā, kas atgādinātu par UV jeb ultravioletā starojuma indeksa līmeni un katru dienu sniegtu padomus ādas aizsardzībai atbilstoši lietotāja ādas fototipam un ikdienas aktivitātēm. Uzņēmuma «Rīgas meži» izaicinājums studentiem ir radīt pilsētvides zaļās infrastruktūras objektu kartēšanas risinājumu, kas, apkopojot tīmeklī pieejamo informāciju, ļautu uzskaitīt pilsētā vai noteiktās tās teritorijās esošus kokus, krūmus utt. Risinājumam būtu jāparedz arī iespēja aprēķināt zaļās infrastruktūras piesaistītā un uzkrātā CO2 apjomu, sekot līdzi tā svārstībām reāllaikā.

«Tet» aicina studentus izveidot datorredzes risinājumu, kas nošķir kvalitatīvus kabeļu savienojumus no nekvalitatīviem. Risinājumā būtu jāiekļauj datu marķēšanu un priekšapstrādi, mašīnmācīšanās modeļa trenēšanu, modeļa rezultātu validāciju, lai izveidotu uzticamu risinājumu nekvalitatīvu kabeļu savienojumu atpazīšanai. Uzņēmumam ir vitāli būtiski nodrošināt gan pakalpojuma nepārtrauktību gala klientam, gan godīgu konkurenci telekomunikāciju tirgū. Komandai, kas uzņemsies risināt «Accenture» izaicinājumu, būs jāattīsta interaktīva un adaptīva mācību programma, kas apvienotu jaunākās inovācijas, kas saistītas ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, sejas/emociju atpazīšanu utt. Savukārt komandai, kam tiks jaunuzņēmuma «Bruntor» izaicinājums, būs, analizējot un apstrādājot piegādes transportu datus, jāattīsta risinājums, kas palīdzēs plānot nepieciešamo personālu piegāžu veikšanai. 

«Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos» ir daļa no projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā», kurā zinātnes universitātes – RTU, RSU un LU – izstrādā un īsteno 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Mācībspēki jau ir izstrādājuši moduļus veidojošos studiju kursus, no šī gada sākta to aprobēšana universitātēs un industrijā. Sekmīgi piedaloties programmā, studenti saņems arī sertifikātu, kas apliecinās augsta līmeņa digitālās prasmes. Dalību programmā varēs pielīdzināt divu kredītpunktu brīvās izvēles kursam. 

Projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» finansē ES Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. Tā mērķis ir palielināt speciālistu skaitu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu. 

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā