Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Lasīt vairāk
Latvija ES 20: atbalsts Latvijas lauksaimniecībai

Latvija ES 20: atbalsts Latvijas lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests

Pirms 20 gadiem, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, lauksaimniecības izaugsme bija viens no galvenajiem mērķiem. Latvija, izmantojot ES atbalstu, pielāgojusi savu lauksaimniecības nozari un lauku attīstību ES noteikumiem un prasībām, vienlaikus uzlabota nozares konkurētspēja, ilgtspējība, vides aizsardzība, panākta ekonomiskā izaugsme.

Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš strādā LAD gandrīz no tā izveides sākuma un atceras, kas bija jāpaveic, lai varētu izmaksāt Eiropas Savienības finansējumu lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai. Viņš atzīst: “Kad gatavojāmies iestāties ES, kā arī tad, kad jau bijām dalībvalsts, mums kā maksājumu aģentūrai nācās vienlaikus gan mācīties pašiem, gan skaidrot klientiem, kādu atbalstu viņi var saņemt. Mums bija liela atbildības sajūta, jo bija uzticēts šis darbs, ieviesām informācijas tehnoloģijas, visu velējāmies izdarīt pēc iespējas labāk. Soli pa solim mums izdevās sasniegt izvirzītos mērķus! Mūsu kopējais darbs rezultējies ne tikai izmaksātajos miljardos eiro, bet galvenais - Latvijas lauki ir sakopti, lauksaimnieki izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas, domā par savu saimniecību attīstību ilgtermiņā, ievieš inovatīvus risinājumus. Bez ES atbalsta mums nebūtu iespējama tik strauja izaugsme. Eiropas Savienība - tā ir liela ģimene, kur viena valsts atbalsta otru, arī dalība NATO ir ļoti svarīga. Mēs esam ieguvuši drošību ļoti plašā šī jēdziena izpratnē, tā ir mūsu fiziskā drošība, pārtikas drošība, mobilitāte. Mēs varam satikt daudzus cilvēkus un iegūt jaunu pieredzi. Kādu es redzu ES pēc 20 gadiem? Domāju, ka ES “ģimene” būs vēl kuplāka. Ticu, ka būsim iemācījušies lēmumus pieņemt ātrāk, ka dalībvalstis atbalstīs vērtības, kas ir šīs savienības pamatā, ieveros visas saistības un lēmumus pieņems bez strīdiem. Pirms 20 gadiem  gan darbā, gan ģimenē svinējām dienu, kad kļuvām par ES dalībvalsti. Visi atbalstījām dalību ES, svinējām šo dienu ar prieku. Tagad esam lepni par paveikto, bet  neapstājamies pie sasniegtā. Man mērķis ir, lai ikviens lauksaimnieks saņem visu iespējamo atbalstu ātri un ērti, bez birokrātiska sloga, un to izmanto mērķtiecīgi savas saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējībai.”

Cik liels ES fondu un Latvijas līdzfinansējums izmaksāts?

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis detalizētu informāciju par ES fondu finansējumu un Latvijas izmaksāto līdzfinansējumu 20 gadu laikā.

Latvijas lauksaimniekiem Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros ir izmaksāti 8,2 miljardi eiro dažādos atbalsta pasākumos – tas ir gan 5,8 miljardus eiro lielais ES fondu ieguldījums Latvijas lauku attīstībā 20 gadu laikā, gan Latvijas līdzfinansējums. Ir izmaksāti:

  • 4,068 miljardi eiro tiešajos maksājumos (salīdzinot 2023. gadu un 2004.gadu, gadā izmaksātā summa pieaugusi par 427%);

  • 134 miljoni eiro tirgus pasākumos;

  • 3,844 miljardi lauku attīstības pasākumos (salīdzinot 2023. gadu un 2004.gadu, gadā izmaksātā summa pieaugusi par 316%);

  • citi maksājumi - vairāk nekā 111 miljoni eiro.

Ir sakopta lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 2004. gadā kopti un atbilstoši tiešo atbalsta maksājumu saņemšanai bija 1,28 miljoni ha zemes, bet 2023. gadā tie ir 1,76 miljoni ha (pieaugums ir par 480 000 ha).

Detalizēta informācija par izmaksāto atbalstu skatāma apkoptajā informācijā attēlos. Te skatāms izmaksātais atbalsts gan pa gadiem, gan arī pa atbalsta veidiem.

Pasākumi:

Saņem jaunumus un paziņojumus par projektu konkursiem e-pastā